Zespół Uprawnionych Geodetów, Doświadczenie prawie 30 letnie ! Nam możesz zaufać !

Firma oferuje swoje usługi w następujących asortymentach: 

Mapy dla celów projektowych - przeprowadzenie wywiadów branżowych, pomiary sytuacyjno - wysokościowe i uzbrojenia podziemnego terenu, opracowanie mapy własnościowej, aktualizacja mapy zasadniczej, przygotowanie podkładu mapowego dla celów projektowych: metodą tradycyjną lub map w zapisie numerycznym 

Mapy numeryczne - opracowanie mapy w formie rastrowej, rastrowo - wektorowej lub wektorowej - w zależności od potrzeb zleceniodawcy; opracowania te wykonujemy zarówno w środowisku AutoCAD jak i Microstation, nie obce są nam również bazy danych (Geoinfo, ArcView) 

Geodezyjną obsługę inwestycji - przygotowanie dokumentacji terenowo - prawnej, opracowanie map dla celów projektowych, bieżąca obsługa geodezyjna, tj. wytyczenia obiektów, obsługa montażu, pomiary kontrolne - przed betonowaniem, inwentaryzacje fundamentów i konstrukcji, wyznaczanie osi montażowych oraz pomiary powykonawcze po zakończeniu inwestycji Rozgraniczenia i podziały nieruchomości - wznawianie granic działek, wykonywanie podziałów i scaleń nieruchomości, sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych - obrót nieruchomościami, regulacje stanu prawnego pasów drogowych, sporządzanie dokumentacji terenowo prawnej do uwłaszczeń przedsiębiorstw i instytucji 

Inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego terenu - pomiary uzbrojenia podziemnego dla branż, pomiary powykonawcze nowoułożonych sieci 

Pomiary sytuacyjno - wysokościowe - pomiary i opracowania związane z aktualizacją mapy, określaniem objętości hałd, wysypisk, składowisk materiałów sypkich, obserwacje szkód górniczych 

Pomiary realizacyjne (budownictwo przemysłowe i ogólne) - tyczenie osi i tras projektowanych obiektów, obsługa geodezyjna budowy budynków i budowli, dróg kołowych i żelaznych, obiektów wieżowych, obsługa przy montażu i remontach maszyn i urządzeń technicznych zakładów przemysłowych 

Pomiary odkształceń jezdni podsuwnicowych

 

Rzetelna Firma

Tagi: geodeta chorzów, geodeta śląskie, geodeta uprawniony chorzów, usługi geodezyjne bytom, usługi geodezyjne chorzów, usługi geodezyjne śląskie, pomiary geodezyjne chorzów, geodeci bytom, geodeci ślaskie, geodeta uprawniony bytom, geodeta bytom, geodeta uprawniony śląskie, pomiary geodezyjne bytom, pomiary geodezyjne śląskie, geodeci chorzów, pomiary suwnic, pomiary suwnic podjezdniowych, podziały działek chorzów, geodeta tarnowskie góry, geodeta ruda śląska

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych